I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek

I Pomorski Przegląd Kolęd Kaszubskich odbędzie się 11 stycznia 2020 r. w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku.
Zaproszenie kierujemy do chórów, zespołów wokalno-instrumentalnych oraz solistów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości wykonawców – decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Podczas przeglądu zostaną wręczone nagrody Ogólnopolskiego konkursu kompozytorsl<iego na kolędę kaszubską organizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Mttzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Cele przeglądu:

 • kultywowanie twórczości muzycznej Kaszub
 • integracja środowiska muzycznego
 • wymiana repertuaru oraz doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami
 • podniesienie poziomu wykonywanych utworów

Warunkiem uczestnictwa jest:

 1. Przesłanie wypełnionej l<arty zgłoszeniowej (w załączeniu) do dnia 14 XII 2019 r. na adres: Sanktuarium św. Jakuba Apostoła ul. Basztowa 8, 84-300 Lębork lub adres mailowy:
  romanziola@wp.pl
 2. Przygotowanie 3-4 l<olęd, pastorałek, pieśni bożonarodzeniowych w języku kaszubskim (teksty oryginalne ltib tłumaczenia); czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut.
 3. Dzieci (zespoły bądź soliści z klas 1- 6) mogą przygotować 2-3 kolędy, pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe w języku kaszubskim (teksty oryginalne lub tłumaczenia); czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut.
  Postanowienia ogólne:
  Przegląd rozpocznie się o godz. 10.00 (w przerwie ok. godz. 13.00 zapraszamy na ciepły posiłek), zakończy się mszą św. z liturgią w języku kaszubskim (godz. 18.00), po której zostaną wręczone dyplomy i pamiątki. Kolejność występów i plan minutowy zostaną dostarczone wykonawcom do
  3 stycznia 2020 roku.
  Na zakończenie mszy zostanie wykonana wspólnie przez wszystkich wykonawców kolęda Stefana Fikusa (tekst i nuty w załączeniu). Każdy uczestnik zostanie uhonorowany statuetką przeglądu oraz dyplomem udziału.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przebiegu przeglądu dowolną techniką zapisu
  i wykorzystania zarejestrowanego materiału przez organizatorów. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z przyjęciem w /w warunków
  Organizatorzy:
  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Lębork
  Sanl<tuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku
  Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła
  Lęborskie Centrum Kultury FREGATA
  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie