1. „Babcia z dzbanem” – 94 cm, autor: Stanisław Gontera