Ogłaszamy konkurs na „Najpiękniejszą chatę Krainy w Kratę”

Serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastyczno-technicznym  na najpiękniejszą chatę „Krainy w Kratę”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu słupskiego i będzie rozpatrywany w kategoriach  klas 1-8. Praca konkursowa ma być makietą chaty szachulcowej o dowolnych wymiarach , wykonaną różną techniką. Do budowy można wykorzystać dowolny materiał np. styropian, tekturę, drewno, trzcinę, słomę, papier. Chata może być pojedynczą budowlą  lub zagrodą z budynkami gospodarczymi.

Pracę należy przesłać lub dostarczać na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA im. W. WITOSA W BIERKOWIE UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK , dopisek: Konkurs ,,Najpiękniejsza chata Krainy w Kratę”. Prace bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

Termin nadsyłania prac mija 5. 06. 2020 roku (decyduje data dostarczenia do organizatora).