I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online!

Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści w wiek od 13 do 26 lat. Z udziału w Przeglądzie wyłączony jest ubiegłoroczny laureat Nagrody Głównej, który bierze udział w pracach jury.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie nagrania wideo z utworem poetyckim w formacie mp4 wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia do 30 czerwca 2020 roku pocztą elektroniczną na adres: biuro@cer.slupsk.pl, dyrektor@cer.slupsk.pl.

Przegląd zostanie zorganizowany w dwóch kategoriach:
Kat. I – dowolny utwór w języku polskim z głównego nurtu poezji śpiewanej.
Kat. II – utwór z wykorzystaniem poezji twórców współpracujących z powiatem słupskim, do istniejącej już lub nowej muzyki – może to być także własna kompozycja z autorskim tekstem i muzyką.
Utwory mogą być wykonane do akompaniamentu własnego lub nagranego. Kompozycje należy przesłać Organizatorowi za pomocą Internetu. Należy wybrać kategorię ponieważ każdy uczestnik może przesłać na Przegląd tylko jeden utwór.

W pierwszej fazie Przeglądu nadesłane kompozycje będą publikowane na fanpage Centrum Edukacji Regionalnej na Facebooku, gdzie odbędzie się wstępne głosowanie internautów poprzez dodawanie polubień do poszczególnych utworów. Głosowanie internautów potrwa do 10 lipca 2020 r.

Następnie utwory zostaną ocenione przez jury w dniach od 11.07.2020 r. do 15.07.2020 r. Jury wyłoni laureatów Przeglądu biorąc pod uwagę wcześniejsze głosowanie internautów.
Rozstrzygnięcie Przeglądu z ogłoszeniem wyników nastąpi do 17 lipca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!!!

Poniżej do pobrania karta oraz regulamin:

Karta zgłoszenia 2020

Regulamin-Poezji-Śpiewanej-2020