Ogłaszamy konkurs plastyczny!

 „Piękno powiatu słupskiego oczami rodziny” – tak brzmi tytuł tej edycji, co oznacza, że na konkurs można nadsyłać prace o dowolnej tematyce 🙂 Konkurs obejmuje dwie kategorie: kat. I – rysunek wykonany kredkami, kat. II – malunek wykonany farbami. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę! 

Pracę konkursową należy sfotografować i przesłać w postaci cyfrowej na adresy e-mail Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku: biuro@cer.slupsk.pl, dyrektor@cer.slupsk.pl, do dnia 22 maja 2020 r. roku wraz z podpisanym skanem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nadesłane prace konkursowe będą publikowane na stronie internetowej pod adresem www.cer.slupsk.pl oraz na fanpage Centrum Edukacji Regionalnej. Każdy internauta będzie mógł im przyznać swoje polubienie, oddając tym samym swój głos.
Organizatorzy powołają jury, które wyłoni laureatów konkursu spośród przesłanych prac – weźmie przy tym pod uwagę liczbę polubień osiągniętych w trakcie głosowania internetowego.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 1 czerwca 2020 roku (poniedziałek). Nagrody w konkursie będą mieć charakter rzeczowy i zostaną przyznane za miejsca: 1 – 3 w każdej kategorii, przewidziano także po dwa wyróżnienia.
Organizatorzy: powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.
Mile widziane będzie polubienie fanpage Centrum Edukacji Regionalnej i zaproszenie znajomych do polubienia!!!

Regulamin i zgody ⇒   Regulamin-Konkurs-plastyczny-2020