Poczet twórców ludowych – Zenon Frąckiewicz

• Zenon Frąckiewicz mistrz rzeźbiarstwa, mieszka w niewielkiej miejscowości Łupiny na terenie gminy Słupsk. Jest człowiekiem, który kocha sztukę. Oprócz rzeźbiarstwa także maluje. Od wielu lat należy do Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku.

Brał udział w wielu plenerach i wystawach malarskich i rzeźbiarskich za co został kilkakrotnie wyróżniany.
Jest instruktorem w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego w Dębnicy Kaszubskiej, której działalność, z uwagi na sytuację w kraju, obecnie jest zawieszona. Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Galerią Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ideą galerii jest prezentacja dorobku artystów z powiatu słupskiego, promocja ich twórczości, a także zachęcanie artystów ludowych do tworzenia i pokazywania własnej sztuki.
fot. Jan Maziejuk