Poczet twórców – Witold Leśniewski

• Witold Leśniewski – od lat fotografia przyrodnicza i krajobrazowa jest jego pasją. Za pomocą zdjęć stara się ukazywać piękno naszego regionu. W 2011 roku wygrał konkurs fotograficzny KRAJOBRAZ POMORZA, zorganizowany przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Dorzecze Słupi. W 2012 roku zdobył II miejsce w Konkursie Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz uzyskał dodatkowo nagrodę specjalną za prezentację trzech panoram krajobrazowych. W 2013 roku zdobył dwa wyróżnienia w konkursie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz II miejsce w konkursie fotograficznym na fotografie jeziora Pomorskiego Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Również w 2013 roku wygrał konkurs Pomorskiej Fundacji Pamięci Gryfitów – Poznajemy Zapomniane Zabytki Pomorza.
W 2014 roku miała miejsce pierwsza wystaw indywidualna fotografii autorstwa Witolda Leśniewskiego, a jej tematem były krajobrazy gminy Dębnica Kaszubska. Również w 2014 roku podczas konkursu fotograficznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z okazji 90-lecia tej instytucji otrzymał wyróżnienie i nagrodę publiczności. W tym samym roku uzyskał stypendium artystyczne Starosty Słupskiego. Stypendium pozwoliło mu na zebranie materiałów i zorganizowanie wystawy fotografii. Jej tematem była zima, jej uroki i magia obrazów pokazujących różnorodne struktury powstające w lodzie zamarzniętych jezior przepływowych: Głębokie, Kondradowo, Krzynia utworzonych na rzece Słupi. Wystawę tę prezentował w ośrodkach kultury na terenie powiatu słupskiego.
W 2015 roku przystąpił do realizacji interesującego projektu pod tytułem „PGR XX lat po”. Zawiera on zbiór fotografii dokumentujących popadające w ruinę budowle dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Zarówno dwory ziemiańskie, jak i budynki gospodarcze, spichlerze, gorzelnie, obory, magazyny, chlewnie oraz postaci ludzi, dawnych pracowników PGR, ich sytuację w czasie obecnym i ich opowieści o pracy w dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W porozumieniu i współpracy z kierownikiem Muzeum Pomorza Ludowego w Swołowie, spośród 300 fotografii, którymi udokumentował ten temat, wybrano najlepsze i z nich utworzono wystawę. Przy współpracy z filmowcem został nakręcony film, zwierający wywiady z pracownikami PGR, zarówno z szeregowymi robotnikami, jak i kadrą kierowniczą tych zakładów.

W 2015 roku wraz z Waldemarem Michorzewskim utworzył grupę nieformalną biorącą udział w 18. Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, gdzie zajęli czwarte miejsce za prezentację Mobilnego Studia Portretu Wielokrotnego. Również w 2025 roku zdobył nagrodę główną w konkursie fotograficznym Starosty Słupskiego na fotografię „Krajobraz Pomorza” oraz wyróżnienie w kategorii Multimedia za prezentację Diaporamy na Szóstym Słupskim Przeglądzie Fotografii. Na tym samym przeglądzie zdobył Grand Prix oraz Tytuł Laureata VI Słupskiego Przeglądu Fotografii za prace pt. PGR 20 lat po. Otrzymał także dyplom za wysoki poziom artystyczny pracy zatytułowanej PGR 20 lat po od Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Gdański.
W lipcu 2016 roku został uhonorowany statuetką Białego Bociana 2016 – doroczną nagrodą starosty słupskiego, przyznawaną w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Witold Leśniewski nie ukończył żadnej szkoły fotograficznej ani innej o kierunku artystycznym. Nie jestem zawodowcem, jednak każdą wolną chwilę poświęca na spacer z aparatem fotograficznym. Niebawem będzie można go zobaczyć podróżującego rowerem z niezwykle szerokimi oponami, które pozwalają na jazdę po pisaku na plaży. Pierwszym aparatem fotograficznym Witolda Leśniewskiego był AMI polskiej produkcji, który dostał na gwiazdkę od Rodziców. W czasie nauki w szkole średniej w Ustce zapisał się na zajęcia fotograficzne. Radość sprawiało mu robienie samych fotografii, jak i późniejsza ich obróbka w ciemni. Jak sam mówi — proces pojawiającego się obrazu na papierze w wywoływaczu pod czerwonym światłem był tak magiczny, że ciągle wspominam jak z niecierpliwością, wpatrywałem się w zdjęcie, żeby ocenić co i jak na nim „wyszło”? Witold Leśniewski fotografią zajmował się również, służąc w wojsku w Szczecinie i Świnoujściu, podczas nauki w Studium Policealnym Radiokomunikacji Morskiej w Kołobrzegu oraz pracując w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Usługowy Rybołówstwa Morskiego TRANSOCEAN Szczecin.

Podróżując po świecie jako marynarz, miał okazję do fotografowania piękna morskich krajobrazów. W albumach fotograficznych, które często przegląda, szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego po jakimś czasie po obejrzeniu wielu zdjęć w pamięci pozostaje jedno czasem dwa albo trzy? Co w nich jest takiego wyjątkowego, na czym polega ich moc? Obecnie wykorzystuje aparat marki Pentax. Wiele jego prac nawiązuje do Pomorza. Jego znakiem rozpoznawczym są zdjęcia wykonane z wydłużonym czasem ekspozycji. Z czasem otwarcia migawki sięgającym dwóch, a nawet trzech minut. Wtedy niektóre elementy na zdjęciu np. fale są w ciekawy sposób rozmyte, co daje możliwość na dodatkowe, ostre uwydatnienie na zdjęciu głównego obiektu.

Witold Leśniewski jest uczestnikiem grupy fotograficznej dla dorosłych działającej przy Słupskim Ośrodku Kultury. Sprawuje funkcję radnego gminy Dębnica Kaszubska.
Fot. Jan Maziejuk