Poczet twórców – Klęcinianki

9.  Zespół kurpiowski „Klęcinianki” – powstał z inicjatywy Danuty Kiereckiej 44 lata temu. Podczas jednej z wizyt w rodzinnych stronach, na Kurpiach, trafiła ona na występ kurpiowskiego zespołu ludowego prezentującego „kurpiowskie wesele”. Sporym zaskoczeniem był fakt, że w zespole występują jej koleżanki i sąsiadki z czasów młodości. Dzięki temu spotkaniu powstał pomysł stworzenia zespołu ludowego w gminie Główczyce, w której w latach 60-tych i 70-tych osiedliło się wiele osób mieszkających wcześniej na Kurpiach. Zespół „Klęcinianki” wystąpił podczas wielu przeglądów i konkursów zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

JB/ fot. Jan Maziejuk