Poczet twórców – Damniczanki

„Damniczanki” – zespół z ponad 30-letnią tradycją. Śpiewa głównie dla przyjemności i żeby spędzić wspólnie czas. Ostatnio grono członków zespołu znacznie się poszerzyło i można śmiało powiedzieć, że Damniczanki przeżywają swój renesans i są przodującym w powiecie zespołem z tak dużą liczbą osób występujących. Wraz z CEIK w Damnicy organizują cykliczne spotkania biesiadne, zapraszając do siebie kolejne zespoły śpiewające. Reprezentuje gminę na różnorodnych imprezach okolicznościowych. Skład zespołu zmieniał się przez lata działalności, ale forma i wybór repertuaru oscyluje wciąż wokół polskiej muzyki folklorystycznej.

fot. Jan Maziejuk