Poczet twórców- Czesław Kowalczyk

Pierwszy kontakt ze sztuką miał w szkole sanatoryjnej, gdzie przebywał przez dziewięć miesięcy i gdzie zetknął się z glinianymi formami wypalanymi przez nauczyciela plastyki. Pierwsze rzeźby powstały, gdy miał siedemnaście lat. Artysta jest samoukiem, zajmuje się także malarstwem, rysunkiem oraz literaturą, a swe wiersze i prozę zamieszcza w Biuletynie Powiat Słupski. Z zawodu kierowca mechanik, całe swe dorosłe życie związał ze Słupskiem, był aktywnym działaczem robotniczym i społecznym, obecnie przebywa na rencie.