I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej (online)

Zapraszamy młodych wokalistów do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej (online) ?? pod patronatem Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Damnica.

ORGANIZATOR:
Organizatorem Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej online jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku wspólnie z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści w wieku od 13 do 26 lat. Z udziału w Przeglądzie wyłączony jest ubiegłoroczny laureat Nagrody Głównej, który bierze udział w pracach jury.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Nadesłanie nagrania wideo z utworem poetyckim w formacie mp4 wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia do 30 czerwca 2020 roku pocztą elektroniczną na adres: biuro@cer.slupsk.pl, dyrektor@cer.slupsk.pl.
2. Nadesłanie skanu podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa stanowi jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora utworów i zapisów występów.
4. Rozstrzygnięcie przeglądu nastąpi do 17 lipca 2020 r.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Przegląd zostanie zorganizowany w dwóch kategoriach:
Kat. I – dowolny utwór w języku polskim z głównego nurtu poezji śpiewanej.
Kat. II – utwór z wykorzystaniem poezji twórców współpracujących z powiatem słupskim, do istniejącej już lub nowej muzyki – może to być także własna kompozycja z autorskim tekstem i muzyką.
2. Utwory mogą być wykonane do akompaniamentu własnego lub nagranego (z konkursu wyłączone są nagrania studyjne). Kompozycje należy przesłać Organizatorowi za pomocą Internetu. Każdy uczestnik może zgłosić po jednym utworze do obu kategorii konkursowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nieodpłatnie nagrań audio-video we wszelkich mediach.
4. W pierwszej fazie przeglądu nadesłane utwory będą publikowane na fanpage Centrum Edukacji Regionalnej na Facebooku, gdzie odbędzie się wstępne głosowanie internautów poprzez dodawanie polubień do poszczególnych kompozycji. Głosowanie internautów potrwa do 10 lipca 2020 r.
5. Następnie w dniach od 11.07.2020 r. do 15.07.2020 r. utwory ocenie Jury powołane przez Organizatora. Jury wyłoni laureatów Przeglądu biorąc pod uwagę wcześniejsze głosowanie internautów. Jury ma głos decydujący. Werdykt Jury jest ostateczny.
1. Organizator zaprosi do składu Jury ubiegłorocznego laureata Nagrody Głównej Przeglądu Poezji Śpiewanej.
2. Jury Przeglądu oceniać będzie:
• walory poetyckie tekstów oraz ich interpretację,
• muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
• oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
• ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY:
Kat. I
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 250 zł
III miejsce – 150 zł
Wyróżnienie 100 zł

Kat. II
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 250 zł
III miejsce – 150 zł
Wyróżnienie 100 zł

Niewykluczone jest przyznanie dodatkowych nagród finansowych i rzeczowych. Nagrody finansowe są zwolnione z podatku.

POZOSTAŁE UWAGI:
1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, innego podziału nagród oraz ostatecznej interpretacji.
2.Wyniki Przeglądu, zatwierdzone przez Jury są ostateczne.
3.Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 883.) w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz realizacji nagrody przez Organizatora na rzecz zwycięzców. Wyrażają także zgodę na publikację swojego wizerunku we wszelkich mediach.
4. Regulamin Przeglądu oraz wszelkie pozostałe dokumenty będą dostępne na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.cer.slupsk.pl
5.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Przeglądu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Laureata. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Przeglądzie.
6.Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Przeglądu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu lub telewizji oraz w Internecie.
7.Wszelkie informacji o Przeglądzie udzielają pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku – email: biuro@cer.slupsk.pl, dyrektor@cer.slupsk.pl, tel. 598445758.

Do pobrania regulamin i karta zgłoszenia:

Regulamin-Poezji-Śpiewanej-2020

Karta zgłoszenia 2020