Białe Bociany 2020

UWAGA❗️ W związku z pandemią koronawirusa, kandydatów do tegorocznych Białych Bocianów, dorocznych Nagród Starosty Słupskiego, przyznawanych osobom – zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – można zgłaszać do 3️⃣1️⃣ lipca 2020 r.!!!

Szczegóły ➡️ https://powiat.slupsk.pl/strona/nagrody-bialy-bocian

O przyznanie nagrody mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne na rzecz wskazanych kandydatów, w szczególności laureatów konkursów. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Za to samo osiągniecie można otrzymać tylko jedną nagrodę.