II nabór wniosków – stypendia dla twórców kultury

30 czerwca Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił drugi nabór wniosków w konkursie o przyznanie
stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020. Kulturalne stypendia, o
maksymalnej jednorazowej wysokości 5 tys. zł, mogą otrzymać osoby zajmujące się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest
województwo pomorskie lub realizujące projekt dotyczący województwa pomorskiego. Wnioski można
składać do 15 lipca. Szczegóły:
https://pomorskie.eu/-/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-w-konkursie-o-przyznanie-stypendiow-dlatworcow-kultury