I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online – wyniki!

Ogłaszamy listę laureatów I Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej online zorganizowanego przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Dofinansowano ze środków z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Opinia przewodniczącej jury: Po wysłuchaniu 19 wykonań, jury miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców. Warunki akustyczne, w których były nagrywane utwory były tak różne, że brakowało skali porównawczej.
Wiele wykonań nieco odbiegało od formuły przeglądu – POEZJA ŚPIEWANA, bardziej ukierunkowane były na piosenkę aktorską. Wiadomo, że poezja śpiewana to specyficzny rodzaj wykonania, wymagający szczególnego zrozumienia treści zawartej w danym utworze. W tej muzyce nie są potrzebne popisy wokalne lecz powinien być położony nacisk na nastrój i przekazanie go.
Dlatego jury proponuje rozszerzyć Formułę przeglądu na:
PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI AKTORSKIEJ.
W przyszłym roku wykonawcy nie będą już być może ograniczeni tą bardzo wąską dziedziną sztuki.

Przegląd zorganizowany został w formie online z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, ze względów bezpieczeństwa. W przyszłości planowane jest rozszerzenie ram wiekowych uczestników przeglądu.

Jury w składzie:

Jolanta Otwinowska – przewodnicząca

Marta Turkowska – członek

Zuzanna Gadomska  – członek

zdecydowało o następującym przydziale nagród:

Kategoria I
I miejsce Patrycja Ziniewicz 
II miejsce Paulina Łaga 
III miejsce Izabela Kleinszmidt 
Wyróżnienia
Wiktoria Rogowska 
Andżelika Sawicka 
Aleksandra Barcikowska 

Kategoria II
I miejsce Paulina Łaga 
II miejsca nie przyznano
III miejsce Kinga Łozińska i Gabriela Sakowska 

 

 

Patrycja Ziniewicz

Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online pod patronatem Starosty Słupskiego. Patrycja Ziniewicz – Karuzela z Madonnami (kategoria I). Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

Opublikowany przez Centrum Edukacji Regionalnej Niedziela, 12 lipca 2020