Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Krystyna Czucha

Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego- Krystyna Czucha

Z zawodu artystka jest technikiem budowlanym, interesuje się architekturą. Malarstwo sztalugowe, które stało się jej życiową pasją,uprawia od 1982 roku. Tworzy też piękne witraże.
Jest członkiem Stowarzyszenia Nadbałtyckiego im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Uczestniczyła w licznych plenerach i wystawach malarskich, była laureatką przeglądów i konkursów plastyki amatorskiej. Od roku 1999 corocznie uczestniczy w plenerach malarskich w Swołowie. W roku 2002 została członkiem Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego przy Słupskim Ośrodku Kultury oraz Usteckiego Klubu Plastyka.
W latach 2001 oraz 2006 malarka otrzymała nagrodę „Białego Bociana” w uznaniu zasług dla lokalnej kultury.