Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Anna Karwowska.

2️⃣5️⃣ – Anna Karwowska
Poetka urodziła się w 1947 roku w Rawie koło Puław, w tym roku wraz z rodzicami osiedliła się na Ziemiach Odzyskanych, w Kotłowie, następnie w Biesowicach i od stycznia 1958 roku mieszka w Dobieszewku. Pochodzi z rodziny robotniczej. Rodzice żyli bardzo skromnie,dzieci,które skończyły szkołę szły pracować i zarabiały na swoje utrzymanie. Pani Anna pracowała m.in. jako szwaczka z zakładach odzieżowych oraz w PGR. Sama wychowywała dwoje dzieci. Pisać zaczęła, gdy przeszła na emeryturę. Jak sama mówi: Poetką nie czuję się i nie jestem, piszę, co serce dyktuje słowem prostym, zrozumiałym dla każdego, nawet nie spodziewałam się, że tyle się nazbiera. Wiem, że innym nie dorównam, nawet nie próbuję, są ode mnie lepsi. Chwała im za to. Dzięki pisaniu poznałam wielu ludzi tworzących poezję, bardzo miłych i to właśnie od nich dużo się nauczyłam. Ile jeszcze napiszę, nie wiem, oby zdrowie pozwoliło. Czytając moje wiersze czytelnik zrozumie, o co mi chodzi, co mnie boli, co złości i co kocham. Jest to mój pierwszy tomik, na więcej nie liczę, ale wiem, że gdy odejdę z tego świata, nie zostawię czarnej, pustej dziury po sobie”.