Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Bogumiła Skomoroko.

→ Bogumiła Skomoroko – malarka i poetka, od 15 lat związana z Klubem Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku, jest też członkinią Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej w Słupsku. Uczestniczy w licznych plenerach i spotkaniach plastycznych oraz wystawach malarstwa. Tematem jej prac są pełne zadumy pejzaże, kwiaty, architektura i kobiety w otoczeniu tajemniczej przyrody. Bogumiła Skomoroko jest laureatką kilku nagród w konkursach plastycznych i poetyckich, w tym konkursu Niekontrolowany Obszar Wrażliwości pod patronatem Starosty Słupskiego. Większość prezentowanych prac pochodzi z plenerów Pejzaże Pomorza, organizowanych corocznie przez SOK, Klub Plastyka i Stowarzyszenie SOWA.
 
Bogumiła Skomoroko z zawodu jest pedagogiem. W okresie aktywności zawodowej była długoletnim dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Obok malarstwa jej pasją od wielu, wielu lat jest poezja. Była wielokrotną laureatką konkursów recytatorskich. Jednak największym jej sukcesem była I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Z.Klemensiewicza w Warszawie.
W 2016 roku Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało wystawę obrazów Pani Bogumiły w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fot. Jan Maziejuk