Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Mieczysław Krymski.

Mieczysław Krymski – animator kultury i pasjonat historii regionalnej – mieszka w Żochowie w gminie Potęgowo. Jest zasłużonym działaczem kultury zaangażowanym w życie swojego sołectwa i gminy. Wieloletni sołtys Żochowa. Przez ponad 70 lat dał się poznać jako świetny animator i organizator życia kulturalnego na wsi. Mieczysław Krymski to także miłośnik muzyki , który od ponad 50 lat kolekcjonuje płyty gramofonowe, interesuje się historią polskich tłoczni płyt oraz działalnością wytwórni fonograficznych. Jest poetą, sam tworzy a także należy do pasjonatów regionalnej poezji skupionych w nieformalnej grupie poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie” działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Mieczysław Krymski od wielu lat jest także zapalonym kolekcjonerem antyków. Zgromadził wiele cennych eksponatów obrazujących dawne życie na Pomorzu, prezentując je m.in. na różnych imprezach organizowanych w powiecie i regionie.

W 2019 roku w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku można było podziwiać wystawę eksponatów pt. „Życie, kultura i tradycja na wsi na przestrzeni wieków”. Była to wyjątkowa kolekcja sprzętów obrazująca dawne życie na Pomorzu.

fot. Jan Maziejuk

Justyna Bilska