Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Krzysztof Surowiec.

3️⃣0️⃣ Krzysztof Surowiec – pochodzi ze Sławna, obecnie mieszka w Słupsku. Ukończył filologię polską – wiedzę kulturoznawczą na Akademii Pomorskiej. Pracował jako nauczyciel języka polskiego, a także instruktor ds. kulturalno – oświatowych. Był również prezesem Stowarzyszenia „Zacisze” wspierającego osoby z niepełnosprawnościami. W pracy zawodowej zajmował się głównie pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, animacją i prowadzeniem zajęć z uwzględnieniem zainteresowań podopiecznych, organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych, jak również ich prowadzeniem. Kierował amatorskimi grupami teatralnymi, w tym „Epitetem po Metaforze”, „Teatrem Jednego Momentu Zza Kurtyny” czy „Teatrem Konfrontacji Bezpośredniej Czerwona Kurtyna”. Poprowadził cykliczne wydarzenia m.in. w Gminie Ustka, w tym: międzynarodowy festiwal Faworyci Lata, Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych, Ogólnopolski Zjazd Maskotek, Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów, imprezę folklorystyczną Raz na ludowo, Letni Festiwal Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych Kolorowe Anioły, Smaki morza, gminny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Prewencji, Kwiat Paproci, gminne spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe, gminne festyny integracyjne, jubileusz zespołu „Babiniec” i zespołu „Retro”.
Do sukcesów Teatru Konfrontacji Bezpośredniej Czerwona Kurtyna z Zaleskich i Objazdy zaliczyć można: I miejsce w V Przeglądzie Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk” w Kobylnicy w 2016 roku, I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej „Faworyci Lata” w Rowach w 2017 roku, II miejsce w Powiatowych Prezentacjach Artystycznych w Łupawie w 2017 roku, udział w X Powiatowym Przeglądzie Kabaretowym „Obciach” w Kobylnicy w 2017 roku, prezentacjach scenicznych podczas Dni Seniora w Zaleskich i spotkaniu teatralnym „Z miłości do teatru”, a także dożynkach gminnych w Machowinie.
W ramach działalności kulturalnej pracował również z osobami z niepełnosprawnościami. Poprowadził cztery edycje Letniego Festiwalu Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych „Kolorowe Anioły” w Rowach. Był pomysłodawcą i realizatorem lokalnego projektu pn. „Artystycznie intelektualni, czyli dziesięć dni dla kultury” realizowanego w ramach projektu „Razem ku kulturze” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016”.
Do ważniejszych sukcesów osobistych zaliczyć można m.in. wyróżnienie w V Pomorskim Konkursie Literackim dla nauczycieli Słupsk 2017 za autorskie opowiadanie „5.50”, zdobycie II miejsca w Plebiscycie „Głosu Pomorza” na „Osobowość Roku 2018” w kategorii „Kultura” za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz przede wszystkim otrzymanie „Białego Bociana” 2019 – nagrody Starosty Słupskiego za sukcesy odniesione
z prowadzonymi zespołami teatralnymi „Epitetem po metaforze” i „Teatrem Jednego Momentu Zza Kurtyny”.
 
JB, fot. Jan Maziejuk