Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Pomorzacy.

Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego -„Pomorzacy”

Zespół powstał w roku 2010, działa przy Centrum Kultury Gminy Ustka, zaś zajęcia prowadzone są w Objeździe. Składa się on z grupy tanecznej oraz grupy śpiewającej, skupiając dzieci z miejscowości gminy Ustka oraz Słupska.
Inicjatorką była Pani Elżbieta Rus (instruktor tańca, pedagog), potem dołączyła Pani Małgorzata Karamańska (dawniej współpracująca z „Mazowszem”). Zespół może poszczycić się licznymi osiągnięciami i nagrodami; występował m.in. na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska 2019” organizowanym przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, zdobywając I miejsce w jednej z kategorii konkursowych.
Zespół propaguje kulturę polską oraz regionalną przez stroje, nazwę i dobór repertuaru. Szczególną uwagę kieruje na propagowanie kultury słowińskiej z terenu na którym mieszka.