Białe Bociany 2020 rozdane

W dniu 24 września w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk w Głobinie odbyła się kolejna edycja Gali Białego Bociana, podczas której wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla kultury w naszym regionie. Do Nagrody Starosty Słupskiego zgłoszono 16 kandydatów. Komisja konkursowa, która rozpatrzyła i zaopiniowała złożone wnioski zdecydowała o przyznaniu statuetki Białego Bociana Zorzy Sędzickiej, Krzysztofowi Plebankowi oraz Krzysztofowi Szpotowi. Nagrody pieniężne otrzymali ponadto: Ewa Grużewska, Włodzimierz Lipczyński, Maciej Flisak, Bogusław Cyrny, Marian Sołtysik, Elżbieta Czarnuch oraz Gabriela Siecińska. Rozdano też dyplomy oraz zestawy upominkowe. Uroczystość została uświetniona występami artystycznymi w wykonaniu Ringo Todorovica, Roksany Białek, Tadeusza Picza oraz Katarzyny Wołoszyn.
Wszystkim nominowanym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy! ???