Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Anna Kowalczyk.

Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego
Anna Kowalczyk
Artystka zajmuje się ceramiką; prowadzi pracownię „Gliniana Zagroda” w Czystej, gdzie wyrabia piękne ozdoby, naczynia i inne przedmioty codziennego użytku?. Organizuje także warsztaty, podczas których uczestnicy nie tylko poznają metody i techniki ceramiczne, lecz mogą również stworzyć własne dzieła sztuki. ?
Pani Anna bierze udział zarówno w życiu artystycznym, jak i społecznym regionu, pełniąc funkcję sołtysa Czystej.?