Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Aldona Peplińska.

Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego 
 
Aldona Peplińska
 
Artystka mieszka i tworzy we wsi Motarzyno w gminie Dębnica Kaszubska (woj. pomorskie).
Poetka należy do nieformalnej Grupy poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie” zawiązanej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku.
Autorka pisząca od ponad trzydziestu lat prezentuje nam twórczość dojrzałą, choć tematy podejmowane w tekstach wydają się na pierwszy rzut oka czasami wręcz banalne. To jednak pozory, właśnie ten momentami zachwyt nad światem, a szczególnie przyrodą i obcowanie z nią powodują, że jej wiersze to swoiste wręcz hymny na cześć ptaszków, drzew, uprawy roli, wiatru, obłoków, budzenia się wiosny, nadejścia jesieni, czy mroźnego oddechu zimy.
 
W „Roztańczonej pannie Jesieni” znajdujemy taką oto perełkę:
„Już kartofle tańczą w koszykach
Szczerzą kiełki do astrów w ogrodzie
Krzyk żurawi, bociany w sejmikach
I kolory jesienne już w modzie”.
 
Jak mówi autorka – „Piszę prostymi słowami, chcąc by moje myśli, obserwacje, obawy i prośby zawarte w tekstach były zrozumiałe dla każdego, zarówno młodego, jak i dojrzałego czytelnika. Największą radość sprawia mi uśmiech dzieci, którym często poświęcam i czytam moje teksty”.