18. Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną

Tegoroczne spotkanie twórców ANTOLOGII POEZJI można opisać słowami znakomitej poetki Haliny Staniszewskiej…
 
GWIEZDNY PYŁ
„Odszukamy współbraci
Ukrytych wśród legend
Zasiądziemy przy wspólnym ognisku
Bez okrzyków
Krzywd
Wojen
Wzniecanych niewiedzą
Umysły jak zwoje papirusów
Zapisane zerami
Jedynkami
Stworzą nową mowę
Porozumienia”
 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i kultywowanie sztuki pisanej !
 
 
18. Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną uświetniło uroczyste rozdanie antologii poezji pt. „Wykroję sobie kawałek nieba” , której autorzy wierszy spotkali się dziś w Pałacu w Damnicy.
Dziękujemy uzdolnionym, młodym ludziom za prezentację utworów antologii poezji
Kinga Łozińska
Kacper Sochacki
Igor Chmielnik