INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

 

AKTUALIZACJA 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Infrastruktura Domów Kultury na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury Powiatu Słupskiego”

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Pozyskane środki finansowe zostały przekazane na zakup; niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz elementów związanych stricte z działalnością kulturalną. Otrzymane wsparcie zostało wykorzystane podczas I Powiatowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego co zapewniło komfortowe warunki pracy artystom, jak i pracownikom instytucji. Dodatkowo zakupione wyposażenie przyczyniło się do zaprezentowania; podczas oficjalnego otwarcia (połączonego z wystawą poplenerową plastyków z naszego regionu i nie tylko oraz Galą Białego Bociana), spectrum nowych działań, jak i możliwości samodzielnego realizowania szeroko rozumianych wydarzeń kulturalnych. Z nowego wyposażenia mogli również skorzystać utalentowani muzycy, którzy występowali podczas uroczystości otwarcia. Zakupiony sprzęt oraz nowe warunki pracy przyczyniły się do zwiększenia potencjału Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ponadto pozwoliły na osiągnięcie wzrostu odbioru naszego ośrodka jako instytucji nowoczesnej, aktywnej i dynamicznej, a przede wszystkim kulturotwórczej na terenie Powiatu Słupskiego. Aktualnie zasoby pozyskane w projekcie, zostają regularnie wykorzystywane w ramach realizacji oferty skierowanej do wszystkich grup wiekowych, jak i osób niepełnosprawnych.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Infrastruktura Domów Kultury na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury Powiatu Słupskiego” zakupione zostanie:

  1. Pełne wyposażenie biura w meble: biurka, szafy, fotele, krzesła, stoły oraz szafki.
  2. Sztalugi malarskie.
  3. Zestawy wystawiennicze.
  4. Sprzęt nagłośnieniowy.
  5. Zestaw komputerowy.

 

 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”