INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Infrastruktura Domów Kultury na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury Powiatu Słupskiego” zakupione zostanie:

  1. Pełne wyposażenie biura w meble: biurka, szafy, fotele, krzesła, stoły oraz szafki.
  2. Sztalugi malarskie.
  3. Zestawy wystawiennicze.
  4. Sprzęt nagłośnieniowy.
  5. Zestaw komputerowy.

 

 

 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”