Uroczystości z dnia 19 sierpnia 2021 r. Gala „Białego Bociana 2021” oraz zakończenie I POWIATOWEGO PLENERU MALARSKO – RZEŹBIARSKIEGO.

 

AKTUALIZACJA 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Infrastruktura Domów Kultury na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury Powiatu Słupskiego”

Wartość projektu wynosi 41 502,70 zł natomiast dofinansowanie to 29 850 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Pozyskane środki finansowe zostały przekazane na zakup; niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz elementów związanych stricte z działalnością kulturalną. Otrzymane wsparcie zostało wykorzystane podczas I Powiatowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego co zapewniło komfortowe warunki pracy artystom, jak i pracownikom instytucji. Dodatkowo zakupione wyposażenie przyczyniło się do zaprezentowania; podczas oficjalnego otwarcia (połączonego z wystawą poplenerową plastyków z naszego regionu i nie tylko oraz Galą Białego Bociana), spectrum nowych działań, jak i możliwości samodzielnego realizowania szeroko rozumianych wydarzeń kulturalnych. Z nowego wyposażenia mogli również skorzystać utalentowani muzycy, którzy występowali podczas uroczystości otwarcia. Zakupiony sprzęt oraz nowe warunki pracy przyczyniły się do zwiększenia potencjału Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ponadto pozwoliły na osiągnięcie wzrostu odbioru naszego ośrodka jako instytucji nowoczesnej, aktywnej i dynamicznej, a przede wszystkim kulturotwórczej na terenie Powiatu Słupskiego. Aktualnie zasoby pozyskane w projekcie, zostają regularnie wykorzystywane w ramach realizacji oferty skierowanej do wszystkich grup wiekowych, jak i osób niepełnosprawnych.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

To był wyjątkowy dzień…

Świętowaliśmy zakończenie inwestycji, jaką był remont Pałacu w Damnicy.
Dzięki gruntownej renowacji ma szansę służyć i edukować przez następne stulecia. 
Budowla zasłużona, od wielu lat jest siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz od czerwca br. jest również siedzibą Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.
 
Dodatkowo dzięki dofinansowaniu od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Infrastruktura Domów Kultury na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury Powiatu Słupskiego” zakupione zostało zarówno wyposażenie biura, jak i sprzęty umożliwiające rozwój naszej jednostki.
 
Ponadto mieliśmy olbrzymią przyjemność gościć w Pałacu ludzi szczególnie zasłużonych. Jedenastu laureatów, otrzymało nagrody z rąk Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego. Te szczególne wyróżnienia przyznawane są rokrocznie twórcom i działaczom za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury lub ochrony dóbr kultury.
 
W tym roku statuetkę „Białego Bociana 2021” wraz z nagrodą finansową otrzymali:
Marianna Płoszaj
Katarzyna Wiśniewska
Katarzyna Nazaruk
 
Natomiast wyróżnienia wraz z nagrodą finansową otrzymali:
Maja Mędrek
Jerzy Niemociński
Pracownia Rysunku i Malarstwa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie
Zbigniew Sawicki
Joanna Katarzyńska
Grzegorz Jopek
Wioletta Kaszuba
KGW „Polanki” z Karżnicy
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 
Gratulujemy również artystom I POWIATOWEGO PLENERU MALARSKO – RZEŹBIARSKIEGO stworzenia ciekawych, ambitnych i osobistych dzieł sztuki. Dziękujemy. Te wspaniałe prace będzie można zobaczyć po raz pierwszy dziś w Pałacu w Damnicy.
Naszą wdzięczność i podziękowania kierujemy również do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za wsparcie przy tworzeniu I POWIATOWEGO PLENERU MALARSKO – RZEŹBIARSKIEGO oraz pomoc przy organizacji dzisiejszych uroczystości. Dziękujemy.