SPOTKANIE Z AUTORAMI ALBUMU O KAPLICZKACH POWIATU

Przydrożne kapliczki kryją ciekawe historie

Małe, niepozorne i często niezauważane, ale mające wielkie znaczenie dla lokalnych wspólnot. O ludowych budowlach sakralnych w powiecie słupskim opowiadali w świetlicy wiejskiej w Objeździe nestor fotografii Jan Maziejuk i reporterka Czesława Długoszek, autorzy albumu „Kapliczki powiatu słupskiego – znaki pamięci i wiary” wydanego w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

– Przechodzimy obok kapliczek nie zwracając często na nie uwagi, a okazuje się, że na przykładzie jednej kapliczki możemy prześledzić historię, stosunki społeczne, status materialny społeczności, wyobrażenia kulturowe – mówiła podczas spotkania Czesława Długoszek, autorka tekstu do albumu.

Twórcy publikacji opowiadali o symbolice, historii powstania i obecnej funkcji kapliczek. Pokazywali poprzez konkretne historie, że przydrożne kapliczki w naszym regionie to nie tylko znak wiary i przywiązania do tradycji, ale też metafora splątanych losów ludzkich i dokument zmian, jakie zachodzą na słupskiej ziemi od lat powojennych. Do rozmowy żywo włączali się liderzy lokalni i krewni pierwszych budowniczych tych ludowych obiektów sakralnych, m.in. Jadwiga Fudala i Adam Jabłoński. Na wszystkich gości czekały bezpłatne egzemplarze albumu.

Publikacja, wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, zawiera zdjęcia i opisy 122 kapliczek zlokalizowanych we wszystkich gminach powiatu słupskiego. Redaktorem albumu jest Zbigniew Babiarz-Zych, a swój wkład w dokumentowanie pojedynczych budowli mieli też mieszkańcy i lokalni pasjonaci historii. Album jest dostępny w większości bibliotek w regionie.

Spotkanie promocyjne zostało zorganizowane przez Powiat Słupski, Urząd Gminy Ustka, Centrum Kultury Gminy Ustka i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.