Uroczyste wręczenie egzemplarzy antologii „Słowa Bezsilne”

21 marca 2023 pałac w Damnicy był najbardziej poetyckim miejscem w Polsce. Poeci z grupy skupionej wokół Starostwa Powiatowego w Słupsku odebrali przy burzy oklasków egzemplarze 18. antologii poezji „Słowa bezsilne” (2022), której są współautorami. Tego samego wieczoru wicewojewoda pomorski uhonorował odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” fotoreportera Jana Maziejuka i redaktora Zbigniewa Babiarza-Zycha.

 
 

Na antologię składają się wiersze 70 twórców z różnych stron Polski, z Ukrainy, Litwy i świata, które dają pełny obraz naszego czasu i są świadectwem wspólnej wrażliwości i odpowiedzialności. Jak pisze we wstępie do antologii Czesława Długoszek, „tematem wiodącym podejmowanym przez niemal wszystkich … jest wojna w Ukrainie. Poeci zareagowali ‘krzykiem, wołaniem, modlitwą’ – taki podtytuł redakcja nadała pierwszej części antologii. Ich wiersze wołają jednym głosem przeciw barbarzyństwu. Mimo to, pośród spraw wielkich, tragedii wojny i pandemii, antologia „Słowa bezsilne” niesie wiersze o cudzie zwykłego życia: miłości, bliskości, zachwycie przyrodą. Te z pozoru banalne tematy w zestawieniu z obrazami wojny stają się pochwałą pokoju i spokoju, prawa człowieka do zwykłego losu”.

Antologia została wydana w nakładzie 450 egzemplarzy, a projekt okładki powstał na podstawie rysunku Leny Ropelli, nadesłanego w zeszłym roku na konkurs plastyczny „Życie na wsi” przy okazji V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” w Damnicy. Zbiór wierszy jest dostępny dla czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku oraz w gminnych bibliotekach powiatu słupskiego. Planowane są spotkania promocyjne ze współautorami antologii.

Podczas uroczystości upamiętniono też minutą ciszy dwie zmarłe w 2022 roku poetki: panią Annę Karwowską i panią Halinę Staniszewską. Pozostawiły po sobie ciepłe wspomnienia i znaczącą twórczość, a dwa z ich wierszy można było usłyszeć w przejmujących aranżacjach muzycznych duetu Strach przed Latem.

To był wieczór szczególny jeszcze z jednego powodu. Na uroczystość promocji antologii z ważną misją przybył wicewojewoda pomorski, Mariusz Łuczyk. Z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dwóch panów: Jana Maziejuka, który nie rozstawał się z aparatem, oraz Zbigniewa Babiarza-Zycha, który pięknie opowiadał o tradycji pisania wierszy o współczesnej wsi.
Jan Maziejuk otrzymał odznakę za dokumentowanie i upowszechnianie kultury powiatu słupskiego swoim empatycznym, wrażliwym i dociekliwym okiem, zaś Zbigniew Babiarz-Zych za wieloletni wkład w rozwój kultury regionu i sprawowanie mecenatu nad artystami powiatu słupskiego.

O odznaczonych:

Jan Maziejuk – powszechnie szanowany i rozpoznawany nestor fotografii z ponad 60-letnim stażem, odegrał niebagatelną rolę w dokumentowaniu i upowszechnianiu kultury powiatu słupskiego, także jej ludowej odsłony. Jako fotoreporter współpracował z 24 tytułami czasopism, najdłużej z tygodnikiem „Zbliżenia” i dziennikiem „Głos Pomorza”, gdzie uwieczniał wydarzenia społeczne, polityczne, sportowe i kulturalne, a także różne atrakcje o charakterze przyrodniczo-krajoznawczym. Jego prace eksponowano dotychczas na 22 wystawach indywidualnych na Pomorzu i w Łodzi, 37 wspólnych wystawach w Polsce i Niemczech oraz w 22 katalogach wystaw. Otrzymał 49 nagród w konkursach fotograficznych, w tym I nagrodę w 2. edycji konkursu „Kochajmy polskie mleko” i wyróżnienie w VII Pomorskim Konkursie Fotografii Prasowej. Jest też autorem lub współautorem 11 publikacji albumowych i książkowych, m.in. barwnych wspomnień z pracy fotoreporterskiej na Pomorzu Środkowym pt. „Krekodaj Słupski” (2014) oraz albumu „Kapliczki powiatu słupskiego – znaki pamięci i wiary” (2020), który zawiera opis i zdjęcia 122 kapliczek. Jego współpracownicy podkreślają Jego pasję, werwę i ciekawość świata, które podsuwają mu coraz to nowe tematy.

Zbigniew Babiarz-Zych – mało kto może się poszczycić tak bogatym i szerokim doświadczeniem zawodowym jak on: pracował jako dziennikarz, rzecznik prasowy, redaktor, pracownik administracji państwowej, pracownik samorządowy i organizator życia kulturalnego. Pod jego redakcją wydano 18 antologii poezji grupy Wtorkowe Spotkania Literackie, którą założył w 2001 roku przy Starostwie Powiatowym w Słupsku. Jest też redaktorem wielu indywidualnych tomików poezji, albumów i książek wydawnictw promocyjnych (albumy, foldery, kalendarze) dla miasta Słupska i powiatu słupskiego oraz publikacji książkowych nt. polskiego rybołówstwa, słupskiej motoryzacji i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej (Droga do akademii). Był odpowiedzialny jako redaktor naczelny za powstanie dwumiesięcznika samorządowego „Powiat Słupski” i dodatku literackiego „Wieś Tworząca”. Zainicjował i organizował wiele cyklicznych imprez, m.in. Święto Ryby, Słupskie Forum Motoryzacji, Miss Wsi Pomorza, Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej i Biały Bocian. Jest pomysłodawcą honorowania nieżyjących twórców kultury pamiątkowymi tablicami na budynkach ich domów lub domów kultury, w których pracowali. Został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi za promowanie dorobku wsi, myśli chłopskiej i polskich tradycji ludowych.