Biały Bocian 2023

Wieczór, 18 sierpnia, był wyjątkowym dniem dla świata kultury w powiecie słupskim. W przepięknych murach pałacu w Damnicy odbyła się Gala Białego Bociana, podczas której starosta powiatu słupskiego, pan Paweł Lisowski, uhonorował wybitnych działaczy kultury za ich bezinteresowny wkład w rozwój i promocję sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego w regionie. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów podsumowująca III Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary. Edycja 2023”. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Gala Białego Bociana to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń kulturalnych w powiecie słupskim. Corocznie gromadzi ona twórców, artystów, pasjonatów kultury oraz lokalną społeczność, tworząc atmosferę pełną inspiracji i radości. Wydarzenie urozmaicił występ muzyczny Izabeli Ługowskiej przy akompaniamencie Kamila Kuczborskiego. Ich muzyka dotarła do serc słuchaczy i zostawiła niezatarte wrażenie.

Nagrodę Białego Bociana 2023 otrzymali w tym roku:

Zespół Ludowy „Klęcinianki”- za pielęgnowanie przez ponad pół wieku kurpiowskiej tradycji, języka, obyczajów i kuchni.

Zespół Wokalno-Taneczny „Pomorzacy”- za propagowanie kultury regionalnej, w tym szczególnie kultury słowińskiej i Kaszubów Nadłebskich poprzez taniec, śpiew, stroje.

Magdalena Płaneta – za pracę u podstaw z lokalnymi społecznościami, szerzenie kultury w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków, autorskie projekty społeczne kierowane do mieszkańców powiatu słupskiego, zdobyte za nie nagrody i wyróżnienia w konkursach. 

Nagrody specjalne otrzymali:

Anna Kowalczyk,

Paweł Żmuda,

KGW w Rowach,

Anna Łozowska – Patynowska,

Marta Turkowska.

Wyróżnienia otrzymali:

Renata Sztabnik,

Zofia Bałtycka – Tetlak,

KGW w Widzinie,

Małgorzata Sędrowicz.

O laureatach plebiscytu Biały Bocian 2023:

 Klęcinianki: Swoją obecnością pielęgnują i przekazują kolejnym pokoleniom tradycję kurpiowską, równocześnie integrując mieszkańców i zapewniając dostęp do prawdziwej i żywej kultury regionalnej Zespół bierze udział w licznych występach na imprezach rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej godnie reprezentując cały powiat słupski. Elementy folkloru, w tym gwara kurpiowska, zachowały się dzięki członkom zespołu do dziś. Trudny język, przez wielu mieszkańców niewiele rozumiany, ale pielęgnowany i przekazywany kolejnym pokoleniom. To zespół, który łączy pokolenia.

Pomorzacy: To jeden z niewielu istniejących tak długo zespołów dziecięcych sięgających w swoich działaniach po utwory ludowe. Kultywowanie tradycji, jej prezentowanie stanowi jeden z fundamentów naszej polskiej kultury. Zespół rokrocznie występuje w wielu konkursach i festiwalach o zasięgu ponadregionalnym, w tym międzynarodowym. W swoim dorobku oprócz teledysku do utworu „Zielona lipka”, ma także kilka płyt. W 2023 roku uzyskał stypendium Starosty Powiatowego na wydanie kolejnej.

 Magdalena Płaneta: Od ponad 10 lat mieszka i pracuje na terenie Powiatu Słupskiego – tworząc autorskie projekty społeczne, realizując własne spektakle, pracując z ochotniczymi grupami, przygotowując recytatorów i realizując (wg własnego, autorskiego programu) warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów. Ilość osób, z którymi pracowała jest niemierzalna, wiele z nich można obecnie zobaczyć na afiszach  teatrów całego kraju, ekranach telewizorów lub pracujących w każdym innym zakątku, z powodzeniem i radością wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności od artystki.

 

Jednym z głównych punktów wieczoru był wernisaż poplenerowy „Oczami Baronowej Klary. Edycja 2023”, który stanowił niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. To efekt pracy artystów, którzy uczestniczyli w plenerze malarskim w dniach 10-18 sierpnia. Niesamowite miejsce skłoniło do przyjazdu artystów z całej Polski. Podczas pobytu uczestnicy mieli możliwość tworzenia swoich dzieł w otoczeniu przyrody, czerpiąc inspirację z harmonii krajobrazu i bogatej historii miejsca. Podczas wernisażu przedstawiono obrazy 20 artystów:

Urszula Jagodzińska – komisarz pleneru, Mieczysław Bednarski, Ewa Dębowska, Tadeusz Drozdowski, Maciej Gawlak, Elwira Gockowiak, Tomasz Groński, Ewa Grużewska, Krzysztof Grzejszczak, Krystyna Hrehorowicz, Elżbieta Kalińska, Lila Kępska, Irena Parniewska, Stanisław Śledziński, Elżbieta Wiśniewska, Zuzanna Winnicka, Anna Wojewoda, Zdzisław Żmudziński, Tomasz Starzyński, Sebastian Starzyński. 

Artyści wykonali realistyczne pejzaże, abstrakcyjne kompozycje, aż po surrealistyczne eksperymenty – to była ogromna różnorodność tematów i technik.