58 000 zł na VI Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego znalazło się wśród 250 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024. Na zrealizowanie projektu VI Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” przyznano nam aż 58 000 złotych

Jak czytamy na stronie NCK, celem programu EtnoPolska jest jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.