3. OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKO RZEŹBIARSKI

W ostatnią sobotę (4.05.2024 r. ) mieliśmy niezwykłą przyjemność być częścią 𝐈𝐈𝐈 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐏𝐥𝐞𝐧𝐞𝐫𝐮 𝐀𝐫𝐭𝐲𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 „𝐒ł𝐨𝐰𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐊𝐨𝐥𝐨𝐫𝐲” dedykowanego pamięci wspaniałego artysty Franciszka Gieresza. Podczas wystawy poplenerowej mogliśmy podziwiać niezwykłe dzieła wielu utalentowanych artystów takich jak:
 
𝑀𝑖𝑒𝑐𝑧𝑦𝑠ł𝑎𝑤 𝐵𝑒𝑑𝑛𝑎𝑟𝑠𝑘𝑖, 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐷𝑧𝑖𝑜𝑝𝑎𝑘, 𝑀𝑎𝑐𝑖𝑒𝑗 𝐺𝑎𝑤𝑙𝑎𝑘, 𝐸𝑤𝑎 𝐺𝑟𝑢𝑧̇𝑒𝑤𝑠𝑘𝑎, 𝐾𝑟𝑧𝑦𝑠𝑧𝑡𝑜𝑓 𝐺𝑟𝑧𝑒𝑗𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎𝑘, 𝐾𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑛𝑎 𝐻𝑟𝑒ℎ𝑜𝑟𝑜𝑤𝑖𝑐𝑧, 𝑈𝑟𝑠𝑧𝑢𝑙𝑎 𝑀. 𝐽𝑎𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛́𝑠𝑘𝑎, 𝐸𝑙𝑧̇𝑏𝑖𝑒𝑡𝑎 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛́𝑠𝑘𝑎, 𝑃𝑎𝑤𝑒ł 𝐾𝑒̨𝑑𝑧𝑖𝑒𝑟𝑠𝑘𝑖, 𝐿𝑖𝑙𝑎 𝐾𝑒̨𝑝𝑠𝑘𝑎, 𝑃𝑖𝑜𝑡𝑟 𝑃. 𝐾𝑜𝑠𝑚𝑎𝑙, 𝐸𝑙𝑧̇𝑏𝑖𝑒𝑡𝑎 𝐸𝑤𝑎 𝐾𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝐼𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑛𝑖𝑒𝑤𝑠𝑘𝑎, 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑛𝑎 𝐿𝑢𝑐𝑦𝑛𝑎 𝑅𝑜𝑠𝑧𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑎, 𝑃𝑎𝑤𝑒ł 𝑆ł𝑜𝑡𝑎, 𝐷𝑜𝑟𝑜𝑡𝑎 𝑆𝑚𝑜𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑎, 𝑈𝑟𝑠𝑧𝑢𝑙𝑎 𝑆𝑧𝑘𝑜𝑝, 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑖𝑠ł𝑎𝑤 𝑀. 𝑆́𝑙𝑒𝑑𝑧𝑖𝑛́𝑠𝑘𝑖, 𝐴𝑟𝑡𝑢𝑟 𝑊𝑎𝑤𝑟𝑧𝑘𝑖𝑒𝑤𝑖𝑐𝑧, 𝑍𝑢𝑧𝑎𝑛𝑛𝑎 𝑊𝑖𝑛𝑛𝑖𝑐𝑘𝑎, 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑊𝑦𝑠𝑜𝑐𝑘𝑎, 𝐾𝑟𝑧𝑦𝑠𝑧𝑡𝑜𝑓 𝑍𝑑𝑢𝑛𝑒𝑘, 𝑍𝑑𝑧𝑖𝑠ł𝑎𝑤 𝑍̇𝑚𝑢𝑑𝑧𝑖𝑛́𝑠𝑘𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑧𝑦 𝑧𝑒 𝑆𝑚𝑜ł𝑑𝑧𝑖𝑛́𝑠𝑘𝑖𝑒𝑗 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑟𝑠𝑡𝑤𝑎.
 
Cieszy nas, że mogliśmy wesprzeć przestrzeń, w której sztuka mogła rozkwitać, a twórcy mieli okazję zaprezentować swoje talenty.
Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli to wydarzenie swoją obecnością i serdecznością. Pamiętajcie, że sztuka ma moc łączenia ludzi i inspiracji. Warto otwierać się na nią zawsze i wszędzie. 
 

——————————————————————————————–

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy poplenerowej III Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego „Słowińskie Kolory” pamięci Franciszka Gieresza, który współorganizujemy wraz z Stowarzyszeniem ArtFriends oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Smołdzinie. 

W Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w Smołdzińskim Lesie wezmą udział członkowie stowarzyszenia ArtFriends, zaproszeni artyści z powiatu i kraju, oraz mieszkańcy okolicznych terenów.

Celem pleneru jest:

– Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań malarstwem.
– Rozwój artystyczny i kulturalny uczestników przedsięwzięcia.
– Promocja powiatu słupskiego i terenu dawnych Słowińców.
– Odkrycie i promocja talentów plastycznych oraz integracja podczas warsztatów z mieszkańcami.
– Edukacja plastyczna.
– Współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych.
– Rozeznanie zmysłu obserwacji i uwrażliwienie na piękno otoczenia.
– Upowszechnianie kultury plastycznej i rozbudzenie zainteresowania mieszkańców sztukami plastycznymi.
– Kultywowanie pamięci o mieszkańcach tych terenów, oraz pierwszym polskim artyście, który żył i tworzył na tym terenie, śp. Franciszku Giereszu.

Plener Smołdziński Las odbędzie się w dniach 27 kwietnia – 6 maja 2024 roku w Smołdzińskim Lesie 44 – dawna szkoła podstawowa.

Wystawa poplenerowa odbędzie się 4 maja 2024 roku o godzinie 17:00. Zapraszamy serdecznie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne – ArtFriends

Stowarzyszenie ArtFriends  ze Słupska ,jest jednym z niewielu stowarzyszeń, które łączą artystów profesjonalnych i amatorów ,i tak aktywnych jeśli chodzi o propagowanie sztuki. Wielu z nich wykłada, lub wykładało na wyższych uczelniach artystycznych w Częstochowie, Tarnowie itd. Współpracujemy m.in. z Klubem Plastyka  im. Stefana Morawskiego działającym przy Słupskim Ośrodku Kultury, Stowarzyszeniem Obszar Wrażliwości Artystycznej ,,Sowa” oraz Stowarzyszeniem ,,Pasja’’ z Wejherowa . Jesteśmy otwarci  na wszystkie możliwe działania , związane z upowszechnianiem sztuki ,a nasi członkowie tacy jak m.in. prof. Zdzisław Żmudziński, dr. Marian Panek ,Elżbieta Boniecka – Milowicz, Maria Dziopak , Artur Wawrzkiewicz , Waldemar Kaliczak ,Piotr Kosmal, Longina Wysocka czy Stanisław M. Śledziński mają niezwykłe osiągnięcia we wszelkiego rodzaju działaniach artystycznych w Polsce i na świecie. Nasz członek dr. sztuki Piotr Barszczowski , reprezentował Polskę na Światowym Biennale we Florencji w dn.23-31.10.2021 r. wystawiając pracę ,,Ostatnia Wieczerza XXI wieku” zdobywając złoty medal i nagrodę publiczności oraz w 2022 r. pierwsze miejsce w konkursie „ENGAGE ART” w USA. Organizujemy plenery artystyczne i  wystawy .  ArtFriendsi czynnie biorą udział we wszelkich działaniach charytatywnych na rzecz np. Domów Dziecka ,oraz pomagają dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Celem naszych działań jest edukacja plastyczna , współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych , rozbudzenie zmysłu obserwacji , upowszechnianie kultury i uwrażliwienie na piękno otoczenia . Łączy nas miłość do sztuki i ludzi .Państwa wsparcie pomaga nam realizować zamierzone cele.