Poczet twórców – Romana Małecka

Romana Małecka – pochodzi z Kwakowa, z zawodu lekarz weterynarii.
Ma wiele zainteresowań i pasji, wśród których znajdują się: malarstwo, rzeźba, literatura, pisanie ikon i pisanie wierszy.Od sześciu lat uczestniczy w działaniach Klubu Plastyka im. St. Morawskiego w Słupsku oraz Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej w Słupsku. Autorka sześciu wystaw indywidualnych. Uczestniczy w plenerach malarskich, konkursach plastycznych i wystawach zbiorowych. Znajduje też czas na pracę społeczną z dziećmi, rozwijając ich zainteresowania plastyczne. Jest osobą bardzo skromną i wrażliwą, nieustannie poszukuje nowych dróg w twórczości plastycznej.

JB/ fot. J. Maziejuk